ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καλώς ήλθατε στην εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικού τέλους στους δήμους της χώρας.

Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ο Δήμος που ανήκει η επιχείρηση έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.

login

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ TAXISNET

Συνδεθείτε στο σύστημα μέσω των στοιχείων taxisnet της Επιχείρησης.

create

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δημιουργήστε μια αίτηση για κάθε επιχείρησή σας για να υποβάλλετε αίτηση απαλλαγής Δ.Τ. ή / και αίτηση μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων.

edit

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επιλέξτε το Δήμο, σύμφωνα με τη διεύθυνση της επιχείρησης, συμπληρώστε τον αριθμό παροχής, τα στοιχεία διεύθυνσης / επικοινωνίας και επισυνάψτε τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα.

complete

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβάλετε την Αίτηση και αναμένετε να ειδοποιηθείτε από τον αρμόδιο Δήμο.

Για απορίες ή ερωτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Δήμο που αφορά την αίτησή σας.

2024 v1.0.24212 DEVELOPED BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.