ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Συχνές Ερωτήσεις

Μία αίτηση μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

  • Προσωρινά αποθηκευμένη: έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησής σας και την έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή, χωρίς όμως να την έχετε αποστείλει στον οικείο Δήμο.
  • Έχει Υποβληθεί: έχετε επιλέξει οριστικοποίηση της αίτησης και την έχετε αποστείλει στον οικείο Δήμο.
  • Σε επεξεργασία: αρμόδιος υπάλληλος του οικείου Δήμου έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της αίτησής σας. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε πλέον να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε.
  • Έγινε Δεκτή: αρμόδιος υπάλληλος του οικείου Δήμου έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησής σας και έχει αποδεχθεί όλα τα μέρη της (Απαλλαγή Δ.Τ. και Μείωση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων, στην περίπτωση που πρόκειται για αίτηση και με τα 2 είδη επιλεγμένα).
  • Έγινε Μερικώς Δεκτή: αρμόδιος υπάλληλος του οικείου Δήμου έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησής σας, αλλά ΔΕΝ έχει αποδεχθεί όλα τα μέρη της.
  • Απορρίφθηκε: αρμόδιος υπάλληλος του οικείου Δήμου απέρριψε τη αίτησή σας.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο αριθμός που βρίσκεται χτυπημένος στην ασημί μεταλλική πλακέτα που βρίσκεται στο κουτί του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

Ολόκληρος ο αριθμός βρίσκεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας) στην πρώτη σελίδα πάνω δεξιά με την ένδειξη Αριθμός Παροχής.

Για παράδειγμα, στην ένδειξη Αριθμός Παροχής αναγράφεται π.χ. 1 23456789-02 5

  • Ο πρώτος αριθμός (1) που χωρίζεται με διάστημα από τα επόμενα 8 είναι ο κωδικός περιοχής που βρίσκεται ο μετρητής
  • Οι επόμενοι οκτώ αριθμοί (23456789) που χωρίζονται με παύλα από τα επόμενα 2 είναι το νούμερο που είναι χτυπημένο στην πλακέτα
  • Οι δυο επόμενοι αριθμοί (02) μετά την παύλα είναι ο αριθμός διαδοχής, που αλλάζει (αυξάνεται) όταν ο μετρητής (ρολόι) αλλάζει πάροχο ή κάτοχο.

Στην παρούσα εφαρμογή, οι αριθμοί που πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο "Αριθμός Παροχής" είναι οι 8 αριθμοί της 2ης οδηγίας.

Ο αριθμός παροχής συμπληρώνεται ΧΩΡΙΣ κενά.

Απεικόνιση αρ. παροχής σε λογαριασμό ΔΕΗ

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα αίτηση για το μέρος που απορρίφθηκε (π.χ. αν απορρίφθηκε η Απαλλαγή Δ.Τ. και έγινε αποδεκτή η αίτηση Μείωσης Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων, δημιουργείτε νέα αίτηση ΜΟΝΟ για Απαλλαγή Δ.Τ.) και την υποβάλετε εκ νέου.

Για απορίες ή ερωτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Δήμο που αφορά την αίτησή σας.

2024 v1.0.24212 DEVELOPED BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.